Paveikslas „Mėlynasis metro“

Akrilas, drobė. 110x110 cm
Vilijos M. tapyba, paveikslas „Mėlynasis metro“
Vilijos M. tapyba, paveikslas „Mėlynasis metro“
Kelionės tikslas
Jau pradžia
Kažko
Ko nematau
Atstumai
Laukia prieky
Pilni malonių
Klystkelių
Aš nebijau

Privat. kolekcija

Pasidalinkite:

Norėdami įsigyti šį paveikslą, prašome kreiptis: