Paveikslas „Nemiegantys“

Akrilas, drobė. 100x100 cm
Vilijos M. tapyba, paveikslas „Nemiegantys“
Vilijos M. tapyba, paveikslas „Nemiegantys“
Neklausk nei vardo
Nei kas toks
Kur link einu
Kai čia tamsu
Miesto paslaptys visų
Paaiškės, kai rytas atsibus
Dangus, mėnuo ir Tu

(V. M)

Privat. kolekcija

Pasidalinkite:

Norėdami įsigyti šį paveikslą, prašome kreiptis: